Mix
Random mix of pages and files
Firefox triky a potřebnosti
2023.06.21 00:03:01 end HowTo Gilhad

Lokální prokliky na RST nezobrazují, nabízejí download pro reStructuredText

Nastavit MIME pro *.rst na plain/text:

echo "text/plain         rst">~/.mime.types
update-mime-database ~/.local/share/mime
# restart Firefox

vypnutí autotranslate - prý: browser.translations.enable false